Älä käytä lämmintä vettä kaukolämpökiinteistössä sähkökatkon aikana

Tulevana talvena Suomessa varaudutaan sähköpulasta johtuviin suunniteltuihin sähkökatkoihin. Sähkökatkoja voi olla myös alueilla, joissa kaukolämpöverkosto lämmittää sekä kiinteistöt että niissä käytettävän lämpimän käyttöveden.
Mahdollinen pitkä sähkökatko talvipakkasilla voi olla haasteellinen kahdesta syystä:
1. lämmityspatterin vesi viilenee
2. hanasta tuleva lämmin vesi voi olla erittäin kuumaa.

1. Lämmityspatterien vesi viilenee sähkökatkon aikana. Sähkökatkon alkaessa kiinteistön keskuslämmityksen säätölaite, joka säätää lämmitysverkostoon menevän veden lämpötilaa, pysähtyy siihen asentoon, missä se oli sähkökatkon alkaessa. Samalla pysähtyy kiertovesipumppu, joka huolehtii keskuslämmitysverkoston veden kierrosta. Asunnot alkavat hitaasti viilentyä. Mahdollisen kahden tunnin sähkökatkon aikana asunnot eivät vielä ehdi merkittävästi viiletä.

2. Hanasta tuleva lämmin vesi voi olla erittäin kuumaa. Normaalitilanteessa säätölaitteen toiminta pitää lämpimän käyttöveden noin 58 asteisena. Sähkökatkon alkaessa säätölaite pysähtyy siihen asentoon, missä se sattui olemaan katkon alkaessa. Pysähtyneen säätöventtiilin asennosta riippuen vesi voi olla kylmää, kuumaa tai jotakin siltä väliltä. Pahimmillaan suihkun tai keittiön hanasta tuleva lämmin vesi voi olla jopa 100-asteista.
Lämmintä käyttövettä ei saa käyttää sähkökatkon aikana, vaikka veden lämpötila olisikin aluksi normaali. Mikäli lämmin käyttövesi kuumenee liikaa, suihkujen termostaattihanat eivät ehkä pysty sekoittamaan kylmää ja lämmintä vettä oikeassa suhteessa. Kaikissa suihkuissa ei myöskään ole termostaattihanoja eikä keittiö- ja allashanoissa yleensä ole termostaattia.
Liian kuuma käyttövesi on myös kuormitustekijä putkistoille. Käyttövesiputkistot ja -hanat on yleensä rakennettu kestämään jatkuvaa kulutusta 70–80-asteisella vedellä ja hetkellistä kulutusta 90−95-asteisella vedellä. Tästäkin syystä on tärkeää, että kuumaa käyttövettä ei päästetä putkistoihin sähkökatkon aikana.

Mitä taloyhtiö voi tehdä vahinkojen välttämiseksi?
A. Varminta on sulkea kylmä käyttövesi vesimittarilta. Tällöin asuntojen hanoista ei tule kylmää eikä kuumaa vettä.
Vesimittariventtiili on yleensä helposti löydettävissä, eikä sen sulkeminen aiheuta vaaraa henkilövahingosta. Haittapuolena on, että asuntoihin ei tule katkon aikana vettä mihinkään hanaan eikä vessaan, kun vedentulo on katkaistu.
B. Toinen suositeltavampi tapa on sulkea kaukolämpöventtiili lämmönjakohuoneessa. Kiinteistöissä on kaksi taloyhtiön omistamaa kaukolämpöventtiiliä, meno ja paluu, eikä ole väliä, kumman sulkee. Tällöin kaukolämmön kierto taloyhtiö lämmönvaihtimessa loppuu. Näin toimien taloon ei tule kuuman veden ongelmaa, mutta kylmää vettä voi käyttää, jos sitä tulee.

Jos sähkökatkon ajankohta on etukäteen tiedossa, kannattaa käyttöveden tai kaukolämpöventtiilin sulkeminen tehdä juuri ennen tulevaa katkoa, koska myös valot sammuvat sähkökatkon alkaessa. Vastuuhenkilön tulee myös avata venttiili sen jälleen, kun sähkökatko päättyy.

Nyt on hyvä hetki varautua ja opettaa vastuuhenkilöille ja varavastuuhenkilöille miten toimia, jos sähkökatko alkaa. On myös hyvä merkitä suljettava venttiili ja testata venttiilien toiminta.
Mikäli teillä on jotakin kysyttävää tai opastuksen tarvetta teknisiin asioihin liittyen, otattehan yhteyttä lämpölaitosten hoitaja Markus Makkoseen puhelin: 040 170 3290.

Kangasalla 29. marraskuuta 2022

Yhteistyöterveisin

Pekka Lehtonen
toimitusjohtaja
Kangasalan Lämpö Oy