Älä käytä lämmintä vettä kaukolämpökiinteistössä sähkökatkon aikana

Tulevana talvena Suomessa varaudutaan sähköpulasta johtuviin suunniteltuihin sähkökatkoihin. Sähkökatkoja voi olla myös alueilla, joissa kaukolämpöverkosto lämmittää sekä kiinteistöt että niissä käytettävän lämpimän käyttöveden. Mahdollinen pitkä sähkökatko talvipakkasilla voi olla haasteellinen kahdesta syystä: 1. lämmityspatterin vesi viilenee 2. hanasta tuleva lämmin vesi voi olla erittäin kuumaa. 1. Lämmityspatterien vesi viilenee sähkökatkon aikana. Sähkökatkon alkaessa kiinteistön keskuslämmityksen … Lue lisää

Kaasun hinta voimakkaassa nousussa

Kaasun hinta on voimakkaassa nousussa. TTF Front Month -indeksin arvioitua kehitystä voi seurata verkkosivulta: http://dy.fi/awg. Kaasun hinnoittelussa käytettävän TTF Front Month -indeksin arvo oli heinäkuussa 109,925, on elokuussa 171,578 ja syyskuun arvo tulee olemaan jo yli kaksinkertainen heinäkuuhun verrattuna 231,884.  

Kaasuntoimitus loppui Venäjältä – ei välittömiä vaikutuksia kaasun käyttäjäille

Ukrainan sodan vaikutukset energian toimituksiin konkretisoituvat nyt myös Suomessa. Viime perjantaina 20.5.2022 uutisoitiin laajasti, että Gazprom Export on päättänyt lopettaa maakaasuntoimitukset Venäjältä Suomeen lauantaina 21.5.2022 klo 7:00. Näin myös tapahtui. Kangasalle kaasua toimittava Gasum Oy pyrkii varmistamaan maakaasun saatavuuden Balticconnector-yhdysputken kautta ja muista hankintalähteistä. Kaasun siirtoon liittyvät tekniset seikat voivat kuitenkin aiheuttaa ylivoimaisen esteen. Nyt … Lue lisää

Kaupunkiyhtiöt alkavat porata syvää geolämpökaivoa Tampereella

Tampereella on alkanut poraushanke, jossa tutkitaan geolämmön poraamista Suomen maaperästä vesivasaratekniikalla ja yhden kaivon periaatteella. Hankkeessa on mukana 15 energiayhtiötä Suomen eri kaupungeista. Porausteknologia tulee Etelä-Koreasta HanJin D&B:ltä ja operaattorina toimii Thermo Rock Oy. Yhden kaivon toimintamallin vahvuus on sen ympäristövaikutusten vähäisyys. Kalliota ei särötetä eikä jätevesiä muodostu porausvesien suljetussa kierrossa, avaa hanketta vetävä Tampereen … Lue lisää

Tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä

Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa, jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).