Kaukolämpö

Kaukolämpö on käytettävissä Kangasalla nauhataajamassa alueella, joka ylettyy kirkonkylältä Suoramalle. Lisäksi kaukolämpöä on saatavilla Nattarin, Lentolan, Rikun ja Pitkäjärven alueilla.

Kaukolämpö on Suomen yleisin rakennusten lämmitysmuoto. Lämpö toimitetaan asiakkaille kaukolämpöverkossa kiertävän kuuman veden tai höyryn avulla. Lämpöä tuotetaan kaukolämpöverkkoon lämpölaitoksessa yhdessä sähkön kanssa tai pelkästään lämpönä. Kaukolämmön tuotannossa ja jakelussa käytettävät laitteet ovat Lämmöntuotantolaitos, kaukolämpöverkko ja asiakkaan kiinteistössä oleva lämmönsiirrin.

Kaukolämpövesi lämmitetään lämpölaitoksessa, josta se sen jälkeen ohjataan kaukolämpöverkon kautta asiakkaan lämmönjakohuoneeseen. Lämmin kaukolämpövesi lämmittää lämmönsiirtimen avulla asiakkaan käyttöveden ja kiinteistön. Jäähtynyt kaukolämpövesi ohjataan takaisin kaukolämpöverkkoon ja sieltä takaisin laitokselle, jossa se lämmitetään uudelleen.

Kangasalan Lämmön biolämpölaitoksissa käytetään polttoaineina metsätähdettä, kokopuuhaketta, rankahaketta, sahanpurua sekä palaturvetta. Laitoksille polttoainetta toimittaa Metsänhoitoyhdistys Roine, Laania sekä Vapo Oy.

kaukolämpö_havaintokuva