Toimintamme tunnuslukuja vuodelta 2023

• Liikevaihto 9,6 M€
• Kaukolämmön myynti 89 GWh
• Maakaasun myynti 17 GWh

Lyhyt historiikki

Toimintavarma lämmitysjärjestelmä on Suomen ilmastollisissa oloissa ensiarvoisen tärkeä.  Lämmön tuotannon tulisi myös olla taloudellista ja käytettävien polttoaineiden ympäristöystävällisiä. Näihin kysymyksiin Kangasalan kunta lähti etsimään vastausta, kun paikkakunnan asutus alkoi kasvaa voimakkaasti 1960–1970- luvulla.

Kaukolämmön jakelu on pääomavaltaista toimintaa ja investointien takaisinmaksuaika on pitkä. Näin ollen on luonnollista, että laajojen verkostojen rakentaminen on kuulunut julkisen hallinnon investointeihin. Usein kaukolämpötoiminnan käynnistäjä onkin ollut kunta tai kunnan sähkölaitos. Näin myös Kangasalla.

Kangasalan Lämpö Oy perustettiin 22. syyskuuta 1982. Perustajajäseniä olivat Kangasalan kunnan lisäksi Hämeen Sähkö Oy ja Neste Oy. Nykyisin Kangasalan Lämpö Oy on kokonaan Kangasalan kaupungin omistama yhtiö. Lämmön myynti alkoi aprillipäivänä 1.4.1983. Toiminta laajeni vuonna 1988 maakaasun myyntiin ja jakeluun.

Tänä päivänä yhtiön ydintoimintana on edelleen kaukolämmön tuotanto ja myynti ja maakaasun myynti ja jakelu kiinteiden energiaverkostojen kautta.

(lähde: MAAKAASUA JA KAUKOLÄMPÖÄ Kangasalan Lämpö Oy 1982-2012, kirjoittanut Raine Raitio)

Kangasalan Lämpö Oy

Perustettu:
22. syyskuuta 1982

Lämmön myynti alkoi:
1. huhtikuuta 1983

Omistaja:
Kangasalan kaupunki