Maakaasu ja Biokaasu

Kangasalan kaasuverkko kattaa osan Vatialaa, Lentolan ja Pähkinäkallion teollisuusalueet, osan Pikonkankaan ja Pikkolan alueista sekä Ranta-Koiviston asuntoalueen. Lisäksi kaasu on käytettävissä Mäyrävuoren asuntoalueella sekä osittain Huutijärvellä ja Tiihalassa.

Maakaasu on merkittävä fossiilinen polttoaine, jota käytetään asuntojen lämmityksessä ja sähköntuotannossa. Maakaasua saadaan maakaasu ja öljyesiintymistä sekä liuskekivestä, joka sijaitsee maankuoressa maalla ja merellä. Maakaasu eli luonnonkaasu koostuu pääosin metaanista, mutta sisältää myös pieniä määriä etaania, propaania, butaania, pentaania ja muita raskaampia hiilivetyjä sekä toisinaan typpeä ja heliumia. Puhdistettu maakaasu on hajutonta ja väritöntä, joten verkossa toimitettavaan maakaasuun lisätään hajustetta, jotta saadaan helpommin selville, jos syntyy vuotoja.

Biokaasu on kaasuseos, jota saadaan, kun biomassaa hajotetaan anaerobisesti mädättämällä. Biokaasu sisältää metaania 50–70 % ja 30–50 % hiilidioksidia. Biokaasussa on myös muun muassa vettä, typpeä, happea, vetyä, ammoniakkia ja rikkivetyä syötteestä riippuen. Biokaasua voidaan tuottaa lähes kaikesta eloperäisestä materiaalista, kuten esimerkiksi biojätteestä, jätevesilietteestä ja jätevedestä, lannasta, teollisuuden sivutuotteista sekä kasvibiomassasta.

Kaasu siirretään asiakkaalle paineistetuissa putkissa, jotka on sijoitettu 1–2 metrin syvyyteen maan pinnasta. Kaasuputkien sijainti merkitään valkoisilla muovipylväillä, joiden päässä on keltainen tunnuslaatta.

Maakaasun käyttöä voi nyt käydä katsomassa verkkopalvelussa

Kulutus-Web – Maakaasu

Luo ensin käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjätunnus voi olla myös sähköpostiosoite.
Kulutuspisteen numeron ja Mittarinumeron näet viimeiseltä laskulta.

Kaasun siirtohinnasto
Kaasun myyntihinnasto

Lisätietoa maakaasusta:

Suomen Kaasuyhdistys ry
Maakaasu – Motiva
Biokaasu – Motiva