Kaasuntoimitus loppui Venäjältä – ei välittömiä vaikutuksia kaasun käyttäjäille

Ukrainan sodan vaikutukset energian toimituksiin konkretisoituvat nyt myös Suomessa. Viime perjantaina 20.5.2022 uutisoitiin laajasti, että Gazprom Export on päättänyt lopettaa maakaasuntoimitukset Venäjältä Suomeen lauantaina 21.5.2022 klo 7:00. Näin myös tapahtui.

Kangasalle kaasua toimittava Gasum Oy pyrkii varmistamaan maakaasun saatavuuden Balticconnector-yhdysputken kautta ja muista hankintalähteistä. Kaasun siirtoon liittyvät tekniset seikat voivat kuitenkin aiheuttaa ylivoimaisen esteen. Nyt tapahtunut muutos saatiin kuitenkin hoidettua ongelmitta ja kaasuntoimitukset ovat jatkuneet normaalisti.

Vaikutus kaasun saatavuuteen ja saatavuuden turvaaminen

Gasum arvioi, että kesäkauden ajan Balticconnectrorin kautta saatava kaasu riittää Suomen tarpeisiin. Talvikausi on haastava ja silloin tarvitaan muitakin ratkaisuja.

Gasgrid Finland Oy (valtionyhtiö, joka toimii kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa) ja Excelerate Energy, Inc sopivat perjantaina 20.5.2022 LNG-terminaalilaivan vuokrauksesta kymmeneksi vuodeksi. LNG on nesteytettyä maakaasua. Laivan varasto- ja syöttökapasiteetti riittää sekä Suomen että Viron tarpeisiin. Terminaalilaiva pyritään saamaan käyttöön ensi talveksi ja se mahdollistaa Suomen ja Viron irtautumisen venäläisen putkikaasun riippuvuudesta.