Siirtotariffi 1.1.2020

Maakaasun siirtohinta muodostuu seuraavista hinnoittelutekijöistä:

  • kohdemaksu (€ / kk)
  • tilaustehomaksu (€/kk)
  • siirtomaksu (€/MWh)

Kohdemaksu KM (€/kk)

Kohdemaksu määräytyy toimituskohteen tilaustehon perusteella seuraavasti, jossa KM = kohdemaksu (€/kk) ja Pt = tilausteho (kW)

Tilausteho Pt kW Kohdemaksu € / kk
Pt ≤ 150 KM = 8,98 + 0,449 x Pt
150 < Pt ≤ 500 KM = 79,66 + 0,281 x Pt
500 < Pt ≤ 800 KM = 178,40 + 0,090 x Pt
800 < Pt ≤ 5000 KM = 207,57
5000 < Pt KM = 282,74

Tilaustehomaksu TM

Tilaustehomaksu määräytyy toimituskohteen tilaustehon perusteella seuraavasti, jossa TM = tilaustehomaksu (€/kW,kk) ja Pt = tilausteho (kW)

Tilausteho Pt kW Tilaustehomaksu €/kW,kk
Pt ≤ 800 TM = 0,67 x Pt
800 < Pt ≤ 1800 TM = 1,35 x Pt
1800 < Pt TM = 1,68 x Pt

Siirtomaksu SM

Siirtomaksu määräytyy toimituskohteen vuosivolyymin (MWh/a) perusteella seuraavasti, jossa SM = siirtomaksu (€/MWh), Qa = vuosivolyymi (MWh/a). 1 MWh = 1000 kWh.

Vuosivolyymi MWh/a Siirtomaksu €/MWh
Qa ≤ 5000 SM = 9,33
5000 < Qa ≤ 15000 SM = 9,04
15000 < Qa SM = 8,86

Edellä esitetyt maksut ovat verottomia ja niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva maakaasun energiasisältövero, hiilidioksidivero, huoltovarmuusmaksu ja arvonlisävero. Maakaasun verotuksessa tai veronluonteisissa maksuissa tapahtuvat muutokset otetaan huomioon sellaisenaan muutosajankohdasta lukien.  

Myyntitariffi 1.1.2020

Maakaasun myyntihinta muodostuu indeksisidonnaisesta energiamaksusta seuraavasti. Kaasukuution sisältämä energiamäärä lasketaan ylemmän lämpöarvon mukaan.1 MWh = 1000 kWh.

 

Maakaasun kulutus Q MWh/a Energiamaksu €/MWh
Q ≤ 1 500 EM = ki x 25,14 x Q
1 500 < Q ≤ 3 000 EM = ki x 24,22 x Q
3 000 < Q ≤ 10 000 EM = ki x 23,94 x Q
10 000 < Q EM = ki x 23,67 x Q

jossa

EM = energiamaksu (€/MWh)
ki = indeksikerroin
Q = maakaasun kulutus (MWh/a)

 

Indeksikerroin ki määräytyy seuraavasti:

Indeksien ja hintatekijöiden perusarvot ovat:

Raakaöljy, BRENT0  [USD/bbl] 89,08
Hiili API20 [USD/tonni] 73,92
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi D350 101,40

Indeksien ja hintatekijöiden tarkistukset suoritetaan kuukausittain.

Kotimarkkinoiden perushintaindeksin D35 tarkistus suoritetaan kuukausittain. Sovellusarvona käytetään laskutuskuukautta yhtä kuukautta aiemmin päättyneen kuuden (6) kuukauden kuukausi-indeksien aritmeettista keskiarvoa. (esim. tammikuun 2020 arvona käytetään kesäkuun 2019 - marraskuun 2019 aritmeettista keskiarvoa.)

Rakaöljyn hintatekijän BRENT ja hiilen hintatekijän API2 tarkistus suoritetaan kuukausittain. Sovellusarvona käytetään laskutuskuukautta edeltävän kuuden (6) kuukauden aritmeettista keskiarvoa. (esim. tammikuun 2020 arvona käytetään heinäkuun 2019 — joulukuun 2019 aritmeettista keskiarvoa).

Edellä esitetyt maksut ovat verottomia ja niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Maakaasun verotuksessa tai veronluonteisissa maksuissa tapahtuvat muutokset otetaan huomioon sellaisenaan muutosajankohdasta lukien.

Maakaasu

Maakaasuverkko kattaa osan Vatialaa, Lentolan ja Pähkinäkallion teollisuusalueet, osan Pikonkankaan ja Pikkolan alueista sekä Rantakoiviston asuntoalueen. Lisäksi maakaasu on käytettävissä Mäyrävuoren asuntoalueella sekä osittain Huutijärvellä ja Tiihalassa. Näet kartan maakaasuverkostamme tästä.

Yleistä tietoa maakaasusta löydät osoitteesta www.maakaasu.fi.

Maakaasun kulutusilmoitus