Siirtotariffi 1.8.2018

Maakaasun siirtohinta muodostuu seuraavista hinnoittelutekijöistä:

  • kohdemaksu (€ / kk)
  • tilaustehomaksu (€/kW,kk)
  • siirtomaksu (€/MWh)

Kohdemaksu KM (€/kk)

Kohdemaksu määräytyy toimituskohteen tilaustehon perusteella seuraavasti (10 kW = 1 nm³), jossa KM = kohdemaksu (€/kk) ja Pt = tilausteho (kW)

Tilausteho Pt kW Kohdemaksu € / kk
Pt ≤ 150 KM = 8,98 + 0,449 x Pt
150 < Pt ≤ 500 KM = 79,66 + 0,281 x Pt
500 < Pt ≤ 800 KM = 178,40 + 0,090 x Pt
800 < Pt ≤ 5000 KM = 207,57
5000 < Pt KM = 282,74

Tilaustehomaksu TM

Tilaustehomaksu määräytyy toimituskohteen tilaustehon perusteella seuraavasti (10 kW = 1 nm³), jossa TM = tilaustehomaksu (€/kW,kk) ja Pt = tilausteho (kW)

Tilausteho Pt kW Tilaustehomaksu €/kW,kk
Pt ≤ 800 TM = 0,67 x Pt
800 < Pt ≤ 1800 TM = 1,35 x Pt
1800 < Pt TM = 1,68 x Pt

Siirtomaksu SM

Siirtomaksu määräytyy toimituskohteen vuosivolyymin (MWh/a) perusteella seuraavasti (10kWh = 1nm³, 100nm³ = 1 MWh, €/MWh = snt/nm³), jossa SM = siirtomaksu (€/MWh) ja Qa = vuosivolyymi (MWh/a)

Vuosivolyymi MWh/a Siirtomaksu €/MWh
Qa ≤ 5000 SM = 8,63
5000 < Qa ≤ 15000 SM = 8,36
15000 < Qa SM = 8,20

Edellä esitetyt maksut ovat verottomia ja niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva maakaasun energiasisältövero, hiilidioksidivero, huoltovarmuusmaksu ja arvonlisävero.

Maakaasun verotuksessa tai veronluonteisissa maksuissa tapahtuvat muutokset otetaan huomioon sellaisenaan muutosajankohdasta lukien.  

Myyntitariffi 1.8.2018

Maakaasun myyntihinta muodostuu indeksisidonnaisesta energiamaksusta seuraavasti (MWh = 100 nm³, €/MWh=snt/nm³), jossa:
EM = energiamaksu (€/MWh)
ki = indeksikerroin
Q = maakaasun kulutus (MWh/a)

Maakaasun kulutus Q MWh/a Energiamaksu €/MWh
Q ≤ 1 500 EM = ki x 29,69 x Q
1 500 < Q ≤ 3 000 EM = ki x 28,59 x Q
3 000 < Q ≤ 10 000 EM = ki x 28,26 x Q
10 000 < Q EM = ki x 27,94 x Q

 

Indeksikerroin ki määräytyy seuraavasti:

Indeksien ja hintatekijöiden perusarvot ovat:

Raakaöljy, BRENT0  [USD/bbl] 89,08
Hiili API20 [USD/tonni] 73,92
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi D350 101,40

Indeksien ja hintatekijöiden tarkistukset suoritetaan kuukausittain.

Kotimarkkinoiden perushintaindeksin D35 tarkistus suoritetaan kuukausittain. Sovellusarvona käytetään laskutuskuukautta yhtä kuukautta aiemmin päättyneen kuuden (6) kuukauden kuukausi-indeksien aritmeettista keskiarvoa. (esim. toukokuun 2016 arvona käytetään lokakuun 2015 - maaliskuun 2016 aritmeettista keskiarvoa).

Rakaöljyn hintatekijän BRENT ja hiilen hintatekijän API2 tarkistus suoritetaan kuukausittain. Sovellusarvona käytetään laskutuskuukautta edeltävän kuuden (6) kuukauden aritmeettista keskiarvoa. (esim. toukokuun 2016 arvona käytetään marraskuu 2015 — huhtikuun 2016 aritmeettista keskiarvoa).

Edellä esitetyt maksut ovat verottomia ja niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Maakaasun verotuksessa tai veronluonteisissa maksuissa tapahtuvat muutokset otetaan huomioon sellaisenaan muutosajankohdasta lukien.

Maakaasu

Maakaasuverkko kattaa osan Vatialaa, Lentolan ja Pähkinäkallion teollisuusalueet, osan Pikonkankaan ja Pikkolan alueista sekä Rantakoiviston asuntoalueen. Lisäksi maakaasu on käytettävissä Mäyrävuoren asuntoalueella sekä osittain Huutijärvellä ja Tiihalassa. Näet kartan maakaasuverkostamme tästä.

Yleistä tietoa maakaasusta löydät osoitteesta www.maakaasu.fi.

Maakaasun kulutusilmoitus