Kaasun siirtohinnasto 1.1.2021

Maakaasun siirtohinta muodostuu kolmesta hinnoittelutekijästä: kohdemaksu (€/kk), tehomaksu (€/kk) ja siirtomaksu (€/MWh).

 

Kohdemaksu KM

Kohdemaksu määräytyy toimituskohteen tilaustehon perusteella seuraavasti:

Tilausteho Pt (kW) Kohdemaksu €/kk
Pt ≤ 150 KM = 7,63 + 0,382 x Pt
150 < Pt ≤ 500 KM = 67,71 + 0,239 x Pt
500 < Pt ≤ 800 KM = 151,64 + 0,077 x Pt
800 < Pt ≤ 5 000 KM = 176,43
5 000 < Pt KM = 240,33

 

Tilaustehomaksu TM

Tilaustehomaksu määräytyy toimituskohteen tilaustehon perusteella seuraavasti:

Tilausteho Pt (kW) Tehomaksu €/kk
Pt ≤ 800 TM = 0,57 x Pt
800 < Pt ≤ 1 800 TM = 1,15 x Pt
1 800 < Pt TM = 1,43 x Pt

 

Siirtomaksu SM

Siirtomaksu määräytyy toimituskohteen vuosivolyymin perusteella seuraavasti:

Vuosivolyymi MWh/a Siirtomaksu €/MWh
Qa ≤ 5 000 SM = 8,40
5 000 < Qa ≤ 15 000 SM = 8,14
15 000 < Qa SM = 7,97

Kaasukuution sisältämä energiamäärä lasketaan ylemmän lämpöarvon mukaan. Jakamalla ylemmän lämpöarvon energiamäärä kertoimella 1,1088, voidaan energiamäärä muuntaa alemman lämpöarvon energiamääräksi.

Edellä esitetyt maksut ovat verottomia ja niihin lisätään kulloinkin voimassa olevat verot. Hinnaston voimaan tullessa ne ovat: energiasisältövero 10,33 €/MWh, hiilidioksidivero 12,94 €/MWh, huoltovarmuusmaksu 0,084 €/MWh ja arvonlisävero 24 %. Energiaverot lasketaan alemman lämpöarvon mukaisen energiamäärän mukaan. Verotuksessa tai veronluonteisissa maksuissa tapahtuvat muutokset otetaan huomioon sellaisinaan muutosajankohdasta lukien.  

Kaasun myyntihinnasto 1.1.2021

Hinta määräytyy käyttöpaikan tilaustehon (PT) perusteella. Hinta muodostuu Gaspool Front Month -indeksistä ja siihen lisättävästä euromäärästä.

Taulukossa esitetyt maksut ovat verottomia ja niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero

Kaasukuution sisältämä energiamäärä (kWh) lasketaan ylemmän lämpöarvon mukaan. Jakamalla ylemmän lämpöarvon energiamäärä kertoimella 1,1088, voidaan energiamäärä muuntaa alemman lämpöarvon energiamääräksi.

 

Tilausteho PT Hinta €/MWh
PT < 50 kW Gaspool Front Month
-indeksi + 10,90
50 kW ≤ PT < 500 kW
Gaspool Front Month
-indeksi + 10,40


Maakaasu

Maakaasuverkko kattaa osan Vatialaa, Lentolan ja Pähkinäkallion teollisuusalueet, osan Pikonkankaan ja Pikkolan alueista sekä Rantakoiviston asuntoalueen. Lisäksi maakaasu on käytettävissä Mäyrävuoren asuntoalueella sekä osittain Huutijärvellä ja Tiihalassa. Näet kartan maakaasuverkostamme tästä.

Yleistä tietoa maakaasusta löydät osoitteesta www.maakaasu.fi.

Maakaasun kulutusilmoitus