Lämpöhinnasto 1.1.2021

Kangasalan Lämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon liittyneet kuluttajat maksavat tilaamastaan vesivirrasta (sopimusvesivirta) perusmaksun ja käyttämästään lämpöenergiasta energiamaksun.

Perusmaksu

Sopimusvesivirta V (m3/h) Perusmaksu €/vuosi
alle 0,8 K2 x ( 27 + 708 x V )
0,8-2,0 K2 x ( 47 + 683 x V )
2,0-8,0 K2 x ( 707 + 353 x V )
yli 8,0 K2 x ( 1.515 + 252 x V )

Kertoimen K2 perusarvo on 3,2.

Jos kaukolämpölaitosten rakennuskustannukset tai kaukolämmitystoiminnan muut kiinteät kustannukset oleellisesti muuttuvat, voi lämpöyhtiön hallitus tarkistaa perusmaksun kerrointa K 2 kustannusten muutosta vastaavasti.

Energiamaksu= EM

EM = 57,00 €/ MWh

Energiamaksu muuttuu kaukolämmön tuotannossa käytettyjen polttoaineiden kustannusvaikutusten mukaan. Energiamaksun määrittelee lämpöyhtiön hallitus.

Edellä mainittujen maksujen lisäksi kuluttajat maksavat lämpöyhtiölle perusmaksuun ja energiamaksuun liittyvän arvonlisäveron, joka on tariffin voimaan tullessa 24 %. Energian verotuksessa tai veronluonteisissa maksuissa tapahtuvat muutokset otetaan huomioon sellaisenaan muutosajankohdasta lukien.

Liittymismaksutariffi 1.1.2014

Liittymismaksu

Tilausvesivirta V (m3/h) Liittymismaksu €
0,2-2 k x ( 841 + 3.374 x V )
2-10 k x ( 3.889 + 1.850 x V )
10-20 k x ( 8.929 + 1.346 x V )
yli 20 määritellään
tapauskohtaisesti

k = dimensioton kerroin, jolla otetaan huomioon kustannustaso. Kustannustason tai paikallisten olosuhteiden oleellisesti muuttuessa voidaan kerrointa k muuttaa lämpöyhtiön päätöksellä.

Kertoimen k perusarvo on 2,0.

Liittymis- ja johtomaksulla Kangasalan Lämpö Oy rakentaa kaukolämmön liittymäjohdon ja mittauskeskuksen kiinteistön lämmönjakohuoneeseen. Liittymismaksu ei sisällä maarakennuksen pintatöitä, kuten asfaltointia, kivetystä, nurmikontekoa, istutustöitä eikä kallion louhintaa tontilla.

Liittymismaksu sovitaan tapauskohtaisesti erikseen, jos kiinteistö on  käyttötarkoitukseltaan tai liittymisjohtonsa osalta tavanomaisesta poikkeava. 

Liittymismaksun lisäksi peritään johtomaksua 150 €/m (alv 0%), jos asiakkaan tonttijohdon pituus mittauskeskukselta runkoputkeen ylittää 20 m tai rakennuksen sisäpuolinen putkisto ylittää 4 metriä.

Liittymis- ja johtomaksuun lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.

Kaukolämpö

Kaukolämpö on käytettävissä nauhataajamassa alueella, joka ulottuu kirkonkylästä Suoramalle. Lisäksi kaukolämpöä on saatavissa Nattarin, Lentolan, Rikun ja Pitkäjärven alueilla. Näet kartan kaukolämpöverkostamme täältä.

Yleistä tietoa kaukolämmöstä löydät osoitteesta www.energia.fi kohdasta kaukolämpö.