Tällä hetkellä ei ole häiriöitä Kaukolämpö- eikä maakaasuverkostoissamme